श्री राम चालीसा – Shri Ram Chalisa In Hindi | English

॥ दोहा॥

सात दिवस जो नेम कर, पाठ करे चित लाय।
हरिदास हरि कृपा से, अवसि भक्ति को पाय॥

राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाय।
जो इच्छा मन में करै, सकल सिद्घ हो जाय॥


Shri Ram Chalisa In English

DOHA:

Jaani Gauri aanakool, seeye heeye harshi nadu kahi.
Manjul mangal mool, baag ang pharkan lag.

Shri Raghubir bhagat hitkari, suni lije prabhu araj hamari,
Nisidin dhyan dhare jo koi, ta sam bhakt aur nahi hoi,
Dhyan dhare shivji man mahi, brahma indra par nahi pahi,
Jai jai jai raghunath kripala, sada karo santan pratipala.

Doot tumhar veer hanumana, jasu prabhav tihu pur jana,
Tuv bhujdand prachand kripala, ravan mari suarn pratipala,
Tum anath ke nath gosai, deenan ke ho sada sahai,
Bramhadik tav par na paven, sada eesh tumharo yash gave.

Chariu ved bharat hai sakhi, tum bhaktan ki lajja rakhi,
Gun gavat sharad man mahi, surpati tako par na pahi,
Nam tumhare let jo koi, ta sam dhanya aur nahi hoi,
Ram naam hai aparampara, charin ved jahi pukara.

Ganpati naam tumharo linho, tinko pratham pujya tum kinho,
Shesh ratat nit naam tumhara, mahi ko bhar shish par dhara,
Phool saman rahat so bhara, pavat kou na tumharo para,
Bharat naam tumharo ur dharo, taso kabahu na ran mein haro.

Naam shatrugna hridaya prakasha, sumirat hot shatru kar nasha,
Lakhan tumhare agyakari, sada karat santan rakhwari,
Tate ran jeete nahi koi, yuddh jure yamahu kin hoi,
Mahalakshmi dhar avtara, sab vidhi karat paap ko chhara.

Seeta ram puneeta gayo, bhuvaneshwari prabhav dikhayo,
Ghat sp prakat bhai so aai, jako dehkat chand lajai,
So tumhare nit paon palotat, navo nidhi charanan mein lotat,
Siddhi atharah mangalkari, so tum par jave balihari.

Leave a Reply

Your email address will not be published.